เว็บไซต์จับคู่พี่เลี้ยงน้องเลี้ยงฝ่ายวิญญาณ
เคมีตรงกัน
พี่เลี้ยงมากมาย
รับรองว่าเจอเคมีตรงกัน
สะดวก
Video Call เมื่อไหร่ก็ได้
แล้วแต่ทั้งสองคนจะสะดวก
เชื่อถือได้
คุยได้อย่างสบายใจ
เพราะเราตรวจสอบและอบรมพี่เลี้ยงทุกคน
พันธมิตรของเรา
อยากเป็นพี่เลี้ยง
© 2018 Thai Christian Students Association